Vill du skänka föremål, arkiv eller bilder?

Kiviks Museum tar gärna emot arkiv och bilder från föreningar, företag och privatpersoner. Föremål tar vi emot i mån av plats.

Allt vi tar emot ska ha en tydlig anknytning till Kiviksbygden, dvs. Kivik, Södra Mellby, Ravlunda, Vitaby och Vitemölla.

Föreningen tar inte emot depositioner. Vi betalar inte heller för att ta emot museiföremål, eftersom detta strider mot internationell museietik. Den som skänker föremål, bilder eller arkiv måste äga dessa och underteckna ett avtal om överlämnande utan förbehåll. Dock kan forskningsförbehåll lämnas kring bilder och arkiv över hur dessa får hanteras av Museet och vem som eventuellt får forska i dem.

Kontakta oss på: info@kiviksmuseum.se