Vill du skänka föremål, arkiv eller bilder?

Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv tar gärna emot arkiv och bilder från föreningar, företag och privatpersoner i hela Kiviksområdet. Föremål tar vi emot i mån av plats.

Allt vi tar emot ska ha en tydlig anknytning till Kiviksbygden, dvs. Kivik, Södra Mellby, Ravlunda, Vitaby och Vitemölle.

Stiftelsen tar som regel inte emot depositioner. Vi betalar inte för att ta emot museiföremål, eftersom detta strider mot internationell museietik. Den som skänker föremål, bilder eller arkiv måste äga dessa och underteckna ett avtal om överlämnande utan förbehåll. Dock kan forskningsförbehåll lämnas kring bilder och arkiv över hur dessa får hanteras av Museet och vem som eventuellt får forska i dem.

Du kan läsa hela vår Policy för förvärv, hantering, vård och gallring av arkivalier, fotografier och föremål vid Kiviks Museum.

Kontakta oss på: stiftelsen@kiviksmuseum.se