Kultur som drivkraft för hållbar utveckling

Kulturdriven landsbygdsutveckling med metoder och konkreta exempel!

Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv deltog i Riksantikvarieämbetets webbinarium under Landsbygdsveckan i maj 2023. Du kan se se webbinariet som handlade om kulturarvets kraft att locka människor till landsbygden här.

Centrum för applicerad kulturarvsforskning vid Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv, Mittuniversitetet, Mötesplats Steneby och Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier (NKKM) genomförde onsdagen den 3 maj 2023 ett webbinarium på temat kultur som drivkraft för hållbar utveckling och museernas och arkivens roll som kulturella, ekologiska och sociala hållbarhetsambassadörer. Alla tre organisationerna presenterade eget pågående arbete, metoder och forskning inom kulturdriven hållbar utveckling under det välbesökta webbinariet.

Webbinariet var en del av den landsomfattande Landsbygdsveckan som genomfördes den 2-7 maj av Tillväxtverket, SLU och Landsbygdsnätverket, och riktade sig till intresserad allmänhet, landsbygdsutvecklare, kulturarvsaktörer, museer, arkiv, turistdestinationer m.fl.

Kiviks Museum och Mötesplats Steneby tog under webbinariet initiativ till att bygga ett nätverk inför ett kommande pilotprojekt för utveckling av skalbara metoder för kulturdriven landsbygdsutveckling. Inbjudan riktar sig till mindre organisationer på landsbygden som arbetar med kultur som drivkraft för hållbar utveckling i praktiken. Projektet ska resultera i ett forsknings- och metodutvecklingsprojekt, där vi vill skala upp metoder för långsiktigt hållbar, kulturdriven landsbygdsutveckling i klusterområden runt om i landet.

Läs mer om projektet och utlysningen i vårt Open call.

Vill du vara med i projektet?

Skicka din anmälan till stiftelsen[at]kiviksmuseum.se

Alla är välkomna till denna nationellt angelägna diskussion!

Temaområden som berörs:

Forskning
Innovation
Kultur
Lokalekonomi
Samverkan
Civilsamhället
Hållbar utveckling

Inkludering
Integration
Miljö, klimat och energi

Samhällsplanering och infrastruktur

Turism och besöksnäring

Kontaktpersoner:

Dafvid Hermansson, Museichef stiftelsen[at]kiviksmuseum.se

Anders Lindgren, Verksamhetsledare på Mötesplats Steneby anders[at]motesplatssteneby.se

 

Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt med forskning inom immateriella kulturarv, hållbarhet, resiliens och turism. Kiviks Museum är Skandinaviens enda ackrediterade museum i UNESCO:s forskningsgrupp och i FN:s globala hållbarhetsnätverk, SDSN.

Mötesplats Steneby i Dalsland jobbar med kulturdriven hållbar samhällsutveckling på uppdrag av Västra Götalandsregionen, i nära samverkan med HDK Valand vid Göteborgs universitet. Tillsammans med Kiviks Museum arbetar man med att hitta skalbara metoder för kulturdriven landsbygdsutveckling i andra klusterområden.

Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier vid Mittuniversitetet samlar forskare och kulturarvsaktörer. Nätverket bedriver projekt och forskning om kulturarvet i vid mening.