Kultur som drivkraft för hållbar utveckling

Kulturdriven landsbygdsutveckling med metoder och konkreta exempel!

Centrum för applicerad kulturarvsforskning vid Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv, Mittuniversitetet, Mötesplats Steneby och Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier (NKKM) genomförde onsdagen den 3 maj 2023 ett webbinarium på temat kultur som drivkraft för hållbar utveckling och museernas och arkivens roll som kulturella, ekologiska och sociala hållbarhetsambassadörer. Alla tre organisationerna presenterade eget pågående arbete, metoder och forskning inom kulturdriven hållbar utveckling under det välbesökta webbinariet.

Webbinariet var en del av den landsomfattande Landsbygdsveckan som genomfördes den 2-7 maj av Tillväxtverket, SLU och Landsbygdsnätverket, och riktade sig till intresserad allmänhet, landsbygdsutvecklare, kulturarvsaktörer, museer, arkiv, turistdestinationer m.fl.

Kiviks Museum och Mötesplats Steneby tog under webbinariet initiativ till bygga ett nätverk inför ett kommande pilotprojekt för utveckling av skalbara metoder för kulturdriven landsbygdsutveckling. Inbjudan riktar sig till mindre organisationer på landsbygden som arbetar med kultur som drivkraft för hållbar utveckling i praktiken.

Vi berättar mer om projektet på ett öppet webbinarium onsdagen den 31 maj 2023 kl. 14.00.

Läs mer om utlysningen i vårt Open call.

Anmälan:

Skicka din anmälan till stiftelsen[at]kiviksmuseum.se

Alla är välkomna till denna nationellt angelägna diskussion!

Webbinariet hålls på svenska.

Länk till webbinariet.

Temaområden som berörs:

Forskning
Innovation
Kultur
Lokalekonomi
Samverkan
Civilsamhället
Hållbar utveckling

Inkludering
Integration
Miljö, klimat och energi

Samhällsplanering och infrastruktur

Turism och besöksnäring

Kontaktpersoner för webbinariet:

Dafvid Hermansson, Museichef stiftelsen[at]kiviksmuseum.se

Anders Lindgren, Verksamhetsledare på Mötesplats Steneby anders[at]motesplatssteneby.se

 

Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt med forskning inom immateriella kulturarv, hållbarhet, resiliens och turism och ger några exempel på sitt arbete. Kiviks Museum är Skandinaviens enda ackrediterade museum i UNESCO:s forskningsgrupp och i FN:s globala hållbarhetsnätverk, SDSN.

Mötesplats Steneby i Dalsland jobbar med kulturdriven hållbar samhällsutveckling på uppdrag av Västra Götalandsregionen, i nära samverkan med HDK Valand vid Göteborgs universitet. Tillsammans med Kiviks Museum arbetar man med att hitta skalbara metoder för kulturdriven landsbygdsutveckling i andra klusterområden.

Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier vid Mittuniversitetet samlar forskare och kulturarvsaktörer. Under presentationen berättar vi om nätverket, projekt och forskning vid Mittuniversitetet och inom nätverket.