Berättarcirkel på Kivik med omnejd

Berättarcirkel på Kivik med omnejd

Projekt Berättarcirkel på Kivik med omnejd startade på våren 2016 som ett samarbete mellan Kiviks Museum och SPF Seniorerna Kivik. Syftet var att samla in bilder och berättelser från 1900-talets historia inom museets upptagningsområde: Ravlunda, Vitaby och Södra Mellby. Byarnas moderna historia skulle dokumenteras i tid; affärer, skolor, arbetsliv, nöjesplatser, föreningar, verksamheter och personer.

I slutet av året 2016 fick samarbetet stöd från Hela Sverige ska leva – Skåne, eftersom det var ett viktigt landsbygdsprojekt. Efter slutredovisningen beviljades projektet fortsatt stöd från Riksantikvarieämbetet, så att både dokumentationen och katalogiseringen av insamlat material kunde pågå i ytterligare ett år.

Under hela 2017 och 2018 kunde projektet fortsätta och massor av bilder, berättelser, tidningsurklipp och annat material samlades in till arkivet. Även material som redan fanns i samlingarna togs fram och gamla bilder och filmer gicks igenom för att dokumentera personer och sammanhang i tid.

Projektet rönte stor uppmärksamhet, och det kom in material även från Danmark, Nederländerna och Tyskland till museet, där både privatpersoner och arkiv i utlandet hade uppmärksammat vår dokumentation och lämnade in bidrag som hamnat i utländska samlingar.

Har du bilder, material, dokument eller annat av intresse för Kiviksbygdens historia – hör av dig till oss! Vi skannar och kopierar eller tar emot det du vill lämna in till vårt arkiv för framtiden.