Arkivet

Arkivbildare på Kiviks Museum

På den här sidan ser du en förteckning över vilka arkivbildare som i nuläget är förtecknade i vårt arkiv. För att veta mer om vad arkiven innehåller, kontakta oss på info@kiviksmuseum.se

Albo & Södra Gärdskretsen av Sveriges Allmänna Folkskollärarförening
Albobygdens Turisttrafikförening
Albokretsen av Tempelorden
Albo Härads Civilförsvarsförening
Albo Härads Luftskyddsförening
Algot Thorssons personarkiv
Alvar Nilssons personarkiv
Apotekare GA Halcks personarkiv
Attusa skola
Axelhults skola
Byalaget på Kivik
Byggnadsföreningen Bernadotte u.p.a.
Bästekille skola
Fabrikör A.N. Holms personarkiv
Fritiof Nilsson Piratens personarkiv
Föreningen Samverkan för Hanöbukten
Georg Nilssons personarkiv
Grevlunda skola
Göthe Rosenbergs arkiv
Halls familjearkiv
Handlanden Jöns Larssons personarkiv
Handlanden Nils Månsson Malmqvists personarkiv
Hans Ehrich – Stiftelse för industridesign
Harou Sézakis personarkiv
Hjorts släktarkiv
Ideella föreningen för ett biosfärområde för Österlen
Jöns Ljungs personarkiv
Kiviks AIF
Kiviks Brandförsvarsförening
Kiviks Esperöd
Kiviks Fiskeläge
Kiviks Hamnaktiebolag
Kiviks Hem- och skolaförening
Kiviks Hembygds- och museiförening
Kiviks kommun
Kiviks kommuns skoldistrikt
Kiviks kommuns skolidrottsförening
Kiviks Marknad
Kiviks Musteri AB
Kiviks och Södra Mellby Föreläsningsförening
Kiviks Poststation
Kiviks Rödakorskrets
Kiviks Scoutkår
Kiviks Sjöassuransförening
Kiviks skola 1954-1955
Kiviks Skola Projekt
Kiviks Skolbibliotek
Kiviks sol- och luftbadsanstalt
Kiviks Stormvarningsstation
Kiviks Stärkelsefabriks AB
Kiviks Turism
Kiviks Turistförening
Kivik-Sankt Olofs Scoutkår
Kiviksgraven Bredarör
Ljungnäs Skeppsrederi
Miljövårdsföreningen i Kivik med omnejd
Museum & Arkiv på Kivik
(Nykterhetslogen) Templet no. 252 Bernadotte
Nätverksgruppen i Kivik för folkhälsoprogram
Ola Cappelins personarkiv
Pastor Nils Holmqvists familjearkiv
Piratenskolan
Projekt Vrakekan Kivik
Projekt Vägval
Projekt Österlen
Projektarkiv Stiftelsen IK och Lars Hansen
Ravlunda-Simrishamns Kvinnliga Bilkår
Richard Hanssons familjearkiv
Riksdagsman Sven-Eric Nilssons personarkiv
Rörums skola
Rörums skolbibliotek
Saga Noréns personarkiv
Sjöassuransföreningen Njord
Sjökapten Harald Hanssons personarkiv
Sjökapten Nils Anderssons personarkiv
Sjömannen Anders Månssons personarkiv
Skeppare Anders Mårtenssons personarkiv
Skeppare Ernst Beckmans personarkiv
Skeppare Ola Mårtenssons personarkiv
Skolbiblioteksorganisationen i Kiviks kommun
Skomakare Anton Nilssons personarkiv
Snickare Ola Persson Åbergs personarkiv
S:t Olofs Skola
S:t Olofs skolbibliotek
Sten Anderssons personarkiv
Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv
Styrman Ola Hanssons personarkiv
Styrman Wictor Nilssons arkiv
Sällskapet Livbojen
Södra Mellby ABF:s Bibliotek
Södra Mellby Församlings Skolråd
Södra Mellby Hembygdsring
Södra Mellby Kommun
Södra Mellby kvarn
Södra Mellby lokalkommitté av Förstamajblommans Riksförbund
Södra Mellby skolbibliotek
Södra Mellby skoldistrikt
Södra Mellby sockens brandstodskommitté
Södra Mellby och Vitaby kommuns Luftskyddsförening
Templet no. 252 Bernadotte
Torups landgilles arkiv
Viks fiskeriförening
Vitaby församlings skolråd
Vitaby Hemvärnsförening
Vitaby Kommun
Vitaby skoldistrikt
Vitemölle Fiskareförening
Vänföreningen Den Engelska Trädgården
Wendels familjearkiv
Ålakustens kulturarvsförening