Dåtid, Nutid & Framtid

Kiviks Museums första antologi!

Mellan april 2023 och juni 2024 arbetade Kiviks Museum på en antologi tillsammans med ett brett urval av författare med anknytning till Kivik och Vitemölle. Författarna fick i uppdrag att förhålla sig till museets slogan Dåtid, Nutid & Framtid och resultatet blev 19 fascinerande texter om allt från lyrikanalys, omvärldsanalys, människans livskvalitet och en och annan jordloppa! Författarna var: Dag Sebastian Ahlander, Ann Aspelin, Anita Berlin, Krister Bringéus, Inga Christensen, Thorvald Christensen, Anna Fredriksson, Pelle Gemmel, Agneta Hauber, Richard Hobert, Ralf Jersby, Anders Jonsson, Lars Jonung, Leif Malmströmer, Anders Narvinger, Björn Ranelid, Karin Thunberg, Anders Westerberg och Klas Östergren!

Du kan köpa vår unika antologi i museibutiken eller online!