Rädda Hanöbukten!

Rädda Hanöbukten!

Sedan 2012 pågår ett aktivt arbete på Kivik med omnejd för att rädda Hanöbukten och Östersjön för framtiden. Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och andra växande problem är utfiskning i kombination med allt för stor population av predatorer som säl och skarv, spökgarn och plast, inklusive mikroplaster och mjukgörare från smink, tandkräm och andra produkter. Fisket, däribland det kulturhistoriska ålfisket, är starkt hotat.

År 2016 tog Kiviks Museum initiativ till ett större samarbete och bjöd in olika aktörer på och runt Kivik för att fortsätta det arbete som påbörjades 2012 och utöka det med fler aktörer. Tillsammans med World Maritime University, ett FN-baserat universitet i Malmö, har vi tagit ledartröjan för att arbeta för ett renare vatten. Vi samlar varje år till stora, öppna informationsmöten där vi informerar allmänheten om vad som händer kring Hanöbukten. Vi gör utställningar på museet, vi samlar in observationer från allmänheten till forskarna och vi kommunicerar information till allmänheten från forskare och myndigheter. Kiviks Museum driver också, i samarbete med forskare och universitet över stora delar av världen, forskningsprojekt kring hållbar turism, resiliens och kulturarv och andra miljöfrågor kopplade till kulturarvet.

I januari 2018 beviljade Sparbanksstiftelsen 1826 ett anslag om 786 000 kronor till Kiviks Museum, fördelat på ett och ett halvt år, för att bygga upp en samarbetsplattform mellan kustinvånare, företag, föreningar och institutioner som vill arbeta för ett renare vatten. Genom detta anslag har vi kunnat anställa en projektkoordinator, som åker runt i kustsamhällena för att samla information och etablera samverkan mellan kustråd och företag i det gemensamma arbetet. Vi har också kunnat anställa en kommunikatör, som har skapat en hemsida, publicerat information på sociala medier, artiklar till tidningar, m.m. Kiviks Museum har fungerat som projektplattform och möjliggörare för projektet som administratör och under hösten 2019 har vi också fungerat som projektledare för Samverkan för Hanöbukten.

I samarbete med WMU besökte Samverkan för Hanöbukten Canada under våren 2018 för att få inspiration från deras arbete med ACAP-modellen, ett framgångsrikt vattenreningsprojekt i östra Canada som har pågått sedan 1990-talet. I projektet har också pågått ett arbete med att skapa finansierings- och samverkansmöjligheter för ett internationellt, brett samarbete med Canada och andra kustregioner med vattenproblematik. Detta är ett globalt problem.

I december 2018 besökte Stella Bowles Skåne och några skolor i nordöstra delen av regionen. Stella började som 11-åring med att rädda sin lokala flod, LaHave River i östra Canada, och lyckades samla in motsvarande 110 miljoner kronor för att rena floden från avloppsutsläpp. Idag är Stella 14 år och arbetar inte bara i Canada med att hjälpa ungdomar att förstå vattenfrågor och få igång lokala initiativ. Det gör hon numera över stora delar av världen och har även gett ut en bok, Saving my river. I filmen skickade hon en hälsning till stormötet på Kiviks Bio den 26 januari 2019. Se filmen.

Under hösten 2019 pågick ett stort, gemensamt arbete mellan forskare, myndigheter, företag och kustråd i att skapa en samverkansmodell utifrån “Källa till hav”-modellen. Syftet är att det ska leda till en samverkan och finansiering av de åtgärder som behövs för ett rent vatten. En Hanöbuktsfond är också under bildande, som ska samla in pengar till åtgärder.

Läs mer om hela Samverkan för Hanöbukten på Facebook och på hemsidan.

Den 1 januari 2020 lämnade Kiviks Museum över projektledarskapet och administrationen för samordningen av kustråd, företagspool och expertnätverk till den helt nybildade ideella föreningen Forskare, företag och kustråd i Samverkan för Hanöbukten. Sparbanksstiftelsen 1826 har fortsatt visa stöd för projektet genom att bevilja ett anslag om ytterligare 300 000 kronor för 2020. Alla som vill bidra med insatser av olika slag är välkomna som medlemmar i den nya föreningen, som vill arbeta för ett rent vatten och en cirkulär Hanöbuktsregion.

Här kan du se Kiviks Museums utställningar om problemen, men också möjligheterna, kring Hanöbukten:

2017 – Hanöbukten, cocktaileffekterna

2017 – Hanöbuktens lokala hjältar

2017 – Tidslinje, Hanöbukten

2018 – En cirkulär ekonomi för Hanöbuktens framtid

2018 – Lokala företag som börjat arbeta för ett renare vatten

2019 – Hanöbukten, innovationsvinnarna

Samverkan för Hanöbukten är ett samarbete mellan Kiviks Museum och: