Första världskriget

Första världskriget – 100 år sedan.

Kiviks Museum uppmärksammade under perioden 2014-2019 att det var 100 år sedan Första världskriget utspelade sig. Anledningen till uppmärksammandet är att Första världskriget är den händelse som påverkat Sveriges, Europas och världens historia allra mest under 1900-talet och att vi måste förstå vad som hände 1914-1919 för att förstå vad som fortsatte att hända under 1900-talet och till viss del ännu idag; såväl konflikter och fredsförsök, som politisk, kulturell och ekonomisk samhällsutveckling under 1900-talet har till större delen sin förklaring och ursprung i vad som hände i skyttegravarna.

Kiviks Museum har, som enda museum i Sverige, deltagit under hela perioden i ett stort, internationellt museisamarbete under ledning av Imperial War Museum i London. I projektet har vi varje år haft nya utställningar om vad som hände det året för hundra år sedan i världen, i Europa och i Sverige. Vi har haft öppna föreläsningar, filmproduktion och mycket annat. Projektet avslutades med en unik filmvisning i samarbete mellan Kiviks Museum, Warner Bros och Kiviks Bio, där Peter Jacksons kritikerrosade film ”They shall not grow old” visades i maj 2019 på Kiviks Bio. I samband med filmvisningen avslutades projektet med en utställning om Versaillesfreden och kriget som fortsatte och en samlingsbok över Kiviks Museums alla utställningar och föreläsningar om kriget och Sveriges roll i kriget. Boken finns att köpa i museibutiken på Kiviks Museum och i bokhandeln.

Se introduktionsfilmen till projektet här: Första världskriget, Kiviks Museum