Om hur vi arbetar

Ideella föreningen Kiviks Museum

Kiviks Museums samlingar, föremål, arkiv och bilder ägs och verksamheten drivs av en helt ideell förening. Det innebär att vi är beroende av medlemsavgifter och entréavgifter för att finansiera hela den omfattande verksamheten, eftersom vi inte får några fasta anslag från vare sig stat, region eller kommun. Vi tar givetvis emot sponsringar från företag och ekonomiska gåvor, så länge dessa följer de etiska riktlinjerna för musei- och kulturarvssektorn. Läs mer här.

Arbetet på Kiviks Museum

Allt arbete på museet utförs visserligen ideellt, men enligt de professionella och vetenskapliga riktlinjer som fastställs av:

ICOM

Riksantikvarieämbetet

Riksarkivet

Vetenskapsrådet

Det betyder att vi bland annat följer internationella riktlinjer om etik kring utställningar, insamlings- och dokumentationsarbete. Vi följer också svensk arkivlagstiftning och har ordnat vårt arkiv enligt Svenska Allmänna Arkivschemats grunder.

Ansvarig för att arbetet sker enligt etiska riktlinjer, arkivlagstiftning och internationell museipraxis är ytterst styrelsen. I styrelsen finns professionellt utbildade historiker, arkeologer, musei- och arkivvetare, forskare och pedagoger.

Kiviks Museum är medlem i

Kiviks Museum är medlem i ArbetSam, Sveriges största museiorganisation, och vi deltar i kurser, utbildningar och samverkansmöten för att utveckla vår kompetens och samarbete med andra museer i Sverige och internationellt.

Vi samarbetar professionellt med

ArbetSam

Riksantikvarieämbetet

Riksarkivet

Imperial War Museum

Vänersborgs Museum

Projekt Afrikafararna

Regionmuseet

Artes Liberales AB

Österlenarkeologi

Kiviksgraven

Asmiroca Kulturarvsupplevelser

Ålakustens Kulturarvsförening

Kiviks Turism

Österlen.se

Simrishamns Turistcenter

Visit Ystad-Österlen