Biosfärområde Österlen – en möjlighet!

Biosfärområde Österlen – en möjlighet!

I december 2019 bildades Föreningen Samverkan för Hanöbukten och Kiviks Museum är medlem i föreningen som bland annat arbetar för ett renare hav och ett stopp för tillflödet av näringsläckage till Hanöbukten. Kiviks Museum var med och startade upp samverkan, och du kan läsa mer om projektet här.

Som ett pilotprojekt för att utöka arbetet för en renare Hanöbukt och Östersjö, började Kiviks Museum under 2019-2020 i samarbete med forskare och andra aktörer arbeta med frågan om Biosfärområde Österlen är en möjlighet.

2021 utvecklades projektet i samarbete med Österlens Naturskyddsförening. Under rubriken Biosfärområde Österlen – en möjlighet? bjöd vi gemensamt under hela 2022 in till föreläsningar, seminarier och workshops – och en partidebatt inför höstens val till kommunfullmäktige – för att ta reda på vad ett biosfärområde är och vilka förutsättningar det ger för ökad ekonomisk, ekologisk, kulturell och social hållbarhet för företag, föreningar och lokalbefolkning på Österlen – Året runt.

Under 2022 utvecklades projektet och nätverket ytterligare och allt fler föreningar, företag och privatpersoner engagerade sig i arbetet att bilda ett biosfärområde för Österlen, däribland Kiviks Byalag, Kiviks Turism, Kivik Tång, Lions Simrishamn och Tomelilla Naturskyddsförening.

Läs vår projektredovisning för 2022 här.

Under 2023 fortsatte arbetet i ett första testbäddsområde i Albo Härad och vi gjorde en rad studiebesök på olika anläggningar i Simrishamns och Tomelilla kommuner för att inspireras kring hållbarhetslösningar. Vi tog också fram en gemensam Vision för Biosfärområde Österlen.

Läs vår projektredovisning för 2023 här.

I november 2023 bildades Ideella föreningen för ett biosfärområde för Österlen. Kontakta föreningen på info@biosfarosterlen.se

Vill du veta mer om hur Kiviks Museum arbetar tillsammans med biosfärföreningen för ett hållbart Österlen året runt, kontakta oss på info@kiviksmuseum.se eller stiftelsen@kiviksmuseum.se

Projektet leddes och finansierades av Kiviks Museum & Österlens Naturskyddsförening. Under 2022 och 2023 medfinansierades projektet av Sparbanken Syds Stiftelse för Tillväxt.