Biosfärområde Österlen – en möjlighet?

Biosfärområde Österlen – en möjlighet?

I december 2019 bildades Föreningen forskare, företag och kustråd i Samverkan för Hanöbukten och Kiviks Museum är medlem i föreningen som bland annat arbetar för ett renare hav och ett stopp för tillflödet av näringsläckage till Hanöbukten. Kiviks Museum var med och startade upp samverkan, och du kan läsa mer om projektet här.

Som ett pilotprojekt för att utöka arbetet för en renare Hanöbukt och Östersjö, började Kiviks Museum under 2020 i samarbete med forskare och andra aktörer arbeta med frågan om Biosfärområde Österlen är en möjlighet. Sedan 2021 drivs projektet i samarbete med Österlens Naturskyddsförening.

Under rubriken Biosfärområde Österlen – en möjlighet? har vi under hela 2022 bjudit in till föreläsningar, seminarier och workshops – och en partidebatt inför höstens val till kommunfullmäktige – för att ta reda på vad ett biosfärområde är och vilka förutsättningar det ger för ökad ekonomisk, ekologisk, kulturell och social hållbarhet för företag, föreningar och lokalbefolkning på Österlen – Året runt.

Läs vår projektredovisning för 2022 här.

Under 2023 fortsätter arbetet i ett första testbäddsområde och alla är välkomna att vara med. Kontakta oss för mer information på info@kiviksmuseum.se

Projektet finansieras av Kiviks Museum & Österlens Naturskyddsförening. Under 2022 uppbars stöd även från Sparbanken Syds Stiftelse för Tillväxt.