Vårt hållbarhetsarbete

Kiviks Museum är Skandinaviens första ackrediterade museum i FN:s Sustainable Development Solutions Network!

Den 30 juni 2022 blev Kiviks Museum upptaget som ackrediterad medlem av FN:s globala hållbarhetsnätverk.

Det är det första museet i hela Skandinavien som uppnår denna status efter en noggrann granskningsprocess under sex månader.

Tillsammans med universitet, forskningsinstitut och hållbarhetsföretag arbetar vi nu med att hitta lokala lösningar på de globala hållbarhetsmålen.

Kiviks Museums roll är att vara en museernas och arkivens hållbarhetsambassadör och väg in i ett globalt nätverk av forskare och lösningar.

Läs mer om vårt arbete med hållbara kulturarv här

SDG Academy Community of Practice

Kiviks Museum är också sedan den 5 oktober 2022 medlem i SDG Academy Community of Practice som enda museum i Skandinavien.

SDG Academy är FN:s flaggskeppsutbildning för hållbar utveckling, med uppdraget inom SDSN att skapa och kurera de bästa tillgängliga utbildningarna om hållbar utveckling och göra det tillgängligt globalt.

SDG Academy Community of Practice samlar utbildare över hela världen inom universitet, civilsamhälle och näringsliv för kamratutbyte kring utbildning för hållbar utveckling.