Projekt

Projekt

Under denna flik kan du läsa mer om några av de viktigare projekt och samarbeten, som Kiviks Museum antingen driver i egen regi eller som samarbete med andra museer och organisationer, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Berättarcirkel på Kivik med omnejd
Europe at Work
Experimentellt kulturarv – Kivik
Första världskriget
Geohjälte
Romska lägerplatser på Österlen
Rädda Hanöbukten!
Svenska Afrikaresenärer
Ålakustens kulturarv