Projekt

Projekt

Under denna flik kan du läsa mer om några av de viktigare projekt och samarbeten, som Kiviks Museum antingen driver i egen regi eller som samarbete med andra museer och organisationer, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Barnens Kulturverkstad
Berättarcirkel på Kivik med omnejd
Biosfärområde Österlen – en möjlighet?
Ensamma äldre i lokalsamhället
Europe at Work
Experimentellt kulturarv – Kivik
Första världskriget
Geohjälte
Hållbara kulturarv
IOP – Mötesplats Kivik
Kulturen På Kivik
Romska lägerplatser på Österlen
Rädda Hanöbukten!
Svenska Afrikaresenärer
Ålakustens kulturarv