Vil du donere genstande, arkiver eller billeder?

Kiviks Museum & Arkiv fond modtager gerne arkivalier og billeder fra foreninger, virksomheder og private i hele Kivik-området. Vi modtager varer med forbehold for plads.

Alt hvad vi modtager skal have en klar tilknytning til Kiviksbygden, dvs. Kivik, Södra Mellby, Ravlunda, Vitaby og Vitemölle.

Fonden modtager som udgangspunkt ikke indskud. Vi betaler ikke for at modtage museumsgenstande, da det er i strid med international museumsetik. Den, der donerer genstande, billeder eller arkiver, skal eje dem og underskrive en aftale om overdragelse uden forbehold. Der kan dog tages forskningsforbehold vedrørende billeder og arkiver med hensyn til, hvordan disse må håndteres af museet, og hvem der eventuelt må undersøge dem.

Du kan læse hele foråretPolitik for anskaffelse, håndtering, pleje og udtynding af arkiver, fotografier og genstande på Kiviks Museum.

Kontakt os på:stiftelsen@kiviksmuseum.se