Svenska Afrikaresenärer

Svenska Afrikaresenärer.

Under 1600- och 1700-talen, men framför allt 1800-talet var den svenska emigrationen omfattande. De flesta svenskar har genom denna emigration släktingar i vanligtvis Amerika och/eller Danmark. Betydligt färre svenskar känner dock till att en omfattande emigration från Skandinavien även ägde rum till södra Afrika, till länder som Angola, Namibia, Kongo och Sydafrika.

Till Afrika lockades svenskar av arbete på de stora handelsstationerna. Många svenskar byggde dessutom upp egna handelsstationer, där antingen vapen och förnödenheter såldes vidare till gruvorna i området, eller där handel med strutsfjädrar och elfenben från Afrika till Europa ägde rum. Många svenskar tjänade stora förmögenheter på denna handel.

Projekt Afrikafararna drivs av bland annat Kungl. Vetenskapsakademien och Vänersborgs Museum. I detta samarbete har Kiviks Museum en del i arbetet, då många av de svenskar som emigrerade till Afrika kom från Skåne, Blekinge och Halland. Kiviks Museum ansvarar för att samla in berättelser och dokumentation om dessa sydsvenskar och att driva forskningen om dem vidare genom släktingar, brevsamlingar och mycket annat. På vår hemsida kommer en databas att byggas upp successivt.

Du kan läsa mer i Kiviks Museums utställning Afrikafararna från 2014 om projektet, den svenska emigrationen och om Carl Edward Bergh, som efter sin hemkomst från Afrika som en förmögen man med många exotiska berättelser och artefakter bodde på Kiviks Esperöd.

Chefen för Vänersborgs Museum, Peter Johansson, har skrivit flera böcker om några av de svenskar som emigrerade. Här kan du dessutom se trailern Mina drömmars Afrika till en kommande film om den svenska Afrikaemigrationen.

Kontakta oss för mer information om Projekt Afrikafararna eller för att dela med dig av material och bilder.