Övriga kontaktuppgifter

E-mail adresser:

Ordförande/ museichef Dafvid Hermansson: info@kiviksmuseum.se

Kassör Jan Nilsson: jankivik@outlook.com

Ledamot Jeanette Svensson: jeanette.svensson@simrishamn.se

Ledamot Aga Fabis: agafabis@gmail.com

Styrelsen för ideella föreningen Museum & Arkiv på Kivik:

Ordf/secr. Dafvid Hermansson info@kiviksmuseum.se

Kassör Jan Nilsson

Ordinarie ledamöterna Jeanette Svensson, Aga Fabis och Emmy Jacobsson (kommunikationsansvarig på sociala medier)

Suppleanterna Gert Svensson och Marita Nilsson

Styrelsen för Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv:

Ordf./secr. Dafvid Hermansson stiftelsen@kiviksmuseum.se

Kassaförvaltare Per Manninger

Ordinarie ledamot Göran Hedlund

Suppleanterna Jan Nilsson och Jeanette Svensson

Följ oss gärna på: Facebook.