Övriga kontaktuppgifter

E-mail adresser:

Ordförande/ museichef Dafvid Hermansson: info@kiviksmuseum.se

Kassör Jan Nilsson: jankivik@outlook.com

Ledamot Jeanette Svensson: jeanette.svensson@simrishamn.se

Ledamot Gert Svensson: gertsvens58@hotmail.com

Ledamot Aga Fabis: agafabis@gmail.com

Följ oss gärna på: Facebook.