Romska lägerplatser på Österlen

Romska lägerplatser på Österlen.

I samarbete med Romska Kulturcentret i Malmö och Regionmuseet i Kristianstad, har Kiviks Museum drivit projekt Romska lägerplatser under 2016-2017. Kiviks Museum har ansvarat för insamling och dokumentation av berättelser och bilder från lokalbefolkningen på Österlen om möten med romer under 1900-talet, både positiva och negativa minnen.

Projektet resulterade i en utställning på Kiviks Museum 2017 om romska lägerplatser på Österlen och en föreläsning om romernas historia i Sverige. Se utställningen Romska lägerplatser på Österlen. För material till utställningen säger vi tack till.

Inför 2018 fick Kiviks Museum ett anslag från Riksantikvarieämbetet för att fortsätta insamlings- och dokumentationsarbetet genom projekt Berättarcirkel på Kivik med omnejd. Projektet fortsätter och om du har bilder och/eller berättelser från möten med romer på Österlen, är du välkommen att höra av dig till Kiviks Museum.

I samarbete med Romska Kulturcentret och Regionmuseet har en minnesplats över romernas historia skapats 2018 på Kiviks marknadsfält. Är du nyfiken på platsen och berättelserna, arrangerar Kiviks Museum guidade vandringar till denna minnesplats. Välkommen med en bokning!