Våra samlingar

Kiviks Museums samlingar

Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv har ungefär 5000 föremål från stenålder till nutid i sina museisamlingar. I arkivet har Stiftelsen omkring 10 000 bilder, många kartor och ett stort antal arkivbildare från föreningar, företag och privatpersoner på och omkring Kivik. Vi har också en större samling tidningsurklipp från Kiviksbygden.

Alla föremål, arkiv och bilder har anknytning till Kiviksbygden, dvs. Kivik, Vitemölle, Ravlunda, Vitaby och Södra Mellby. Inga föremål är inlånade eller inköpta, utan har skänkts till Museet och kommer från bygden.

Här kan du läsa mer om våra samlingar och utställningar:

Museet

Arkivet

Här kan du läsa hela vår Policy för förvärv, hantering, vård och gallring av arkivalier, fotografier och föremål vid Kiviks Museum

Kontakta oss gärna med frågor om specifika föremål, bilder eller arkiv.

stiftelsen@kiviksmuseum.se

Tel. 070-512 08 30.