IOP – Mötesplats Kivik

Projekt IOP – Mötesplats Kivik

Mötesplats Kivik skapas av Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv. Region Skånes Kulturnämnd delfinansierade projektet med ett utvecklingsstöd under 2022. Syftet med projektet är att Kiviks Museum ska fungera som en kreativ utvecklingsplats för föreningar, kulturentreprenörer, nätverk och företag på Österlen och i Skåne. Genom kulturdriven landsbygdsutveckling kan Mötesplatsen dra nytta av Kiviks Museums regionala, nationella och internationella kontaktnät av forskare, museer, arkiv, universitet och organisationer.

Mötesplatsen ska arbeta för ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hållbara samverkans- och tillväxtmodeller med andra aktörer, och blir därigenom ett skyltfönster på en för både kommunen och regionen viktig kulturdestination som har en miljon besökare årligen. Mötesplatsen stärks ytterligare av Kiviks Museums övriga verksamhetsområden, såsom forskning, guidade vandringar, utställningar, konferenser, Barnens Museum, ungdomsprojekt, projekt för äldre och turistinformation året runt.

Utvecklingsstödet från Region Skåne möjliggjorde en deltidstjänst på museet under 2022 med syfte att inleda samverkansmodeller med andra aktörer lokalt, kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt. Mötesplatsen kan genom Kiviks Museums nationella och internationella kontakter t.ex. bidra till forskning, turism- och besöksnäring, kurser, konferenser, samverkan mellan företag och kulturutövare, kulturarvsutveckling och nätverkande som en kreativitetsinkubator, vilket bidrar till Skånes och Österlens attraktivitet för både boende och sommargäster året runt.

Projektet föll väldigt väl ut och målen som sattes upp nåddes eller överträffades. Fler samverkansprojekt än planerat initierades och fler intressenter knöts till Mötesplatsen och till utvecklingsarbetet på Kiviks Museum. Initiativ togs till nya forskningssamarbeten och internationella projekt, där ansökningar har skrivits tillsammans med flera samverkansparter.

Några generella mål med Mötesplats Kivik är att:

  • Öka den lokala samverkan på Österlen
  • Utveckla metoder för kulturdriven landsbygdsutveckling i samarbete med andra mötesplatser nationellt och internationellt
  • Skapa en ny mötesplats på Kivik i nya museilokaler i samarbete med Samhällsplaneringsnämnden i Simrishamns kommun, som uttryckt sitt tydliga stöd för denna utveckling