Föreläsningar

Även föreläsningar kan bokas!

I samarbete med Kulturguiderna kan du boka en föreläsning på temat arkeologi och historia när som helst under året. Våra föreläsare är arkeolog Ann-Louise Svensson-Ferngård och historiker Dafvid Hermansson, som gärna berättar om landskapet, människorna och historierna på Österlen, men också i allmänhet kring historia och arkeologi som varandras hjälpvetenskaper. Föreläsningarna kan bokas som egna arrangemang i samband med föreningsstämmor, företagsevent eller andra tillställningar, där man vill få med lite kultur och kanske en och annan ”snackis”.

Bland teman som finns kan nämnas:

Sten Stures krossade ben. Om historia och arkeologi som varandras hjälpvetenskaper.

Vilket väder vi har! Om historiska klimatförändringar och människans anpassningar.

Tror du mig inte?! Om mytologiska väsen som ursäkt i olika vardagssituationer.

Vi möts igen när frosten kommer! Om vintern som förenande kraft.

S:ta Gertrud av Nivelles – ett helgon från 600-talet och hennes betydelse för Nordens kristnande.

Första världskriget i världen, Europa och i Sverige – om kriget som inte tog slut.

Kontakta oss för priser, kombinationer och andra möjligheter: info@kiviksmuseum.se