Museet

Museets samlingar och utställningar

Permanenta basutställningar:

I lejerummet
 • Bredarörsgården – Det fattiga lantbruket och livet på lejet
 • Hantverkshuset – Anton Nilssons skomakeri
 • Kiviksrummet – Kivik från forntid till nutid
I fiske- och sjöfartsrummet
 • Från fattigdom till rikedom
 • Livet ombord
 • Farorna på sjön
 • De som lyckades
I skolrummet
 • Ögonblicksbild från en skolsal vid 1800-talets slut
 • Träslöjd i skolan
 • Föreningslivet på Kivik
 • Öppet magasin – besökaren är välkommen att se våra öppna samlingar
I beredskapsrummet
 • Beredskap genom tiderna
 • Kiviks Bio – En av världens äldsta landsortsbiografer
 • Brandförsvar genom tiderna

Tillfälliga utställningar 2021:

Kiviks Byalag 20 år! Jubileumsutställning om Kiviks Byalags historia och bakgrunden i Miljövårdsföreningen.

KAIF 80 år och idrottsplatsen Solevi 70 år! Jubileumsutställning om KAIF:s historia och den älskade idrottsplatsen Solevi – Sveriges vackraste!

Kiviks Museums jubileumsår 2020. Vi berättar och visar bilder i en utställning om firandet av Kiviks Museums 130-åriga historia 2020.

Utställningsperiod: Utställningarna invigs i samband med sommarsäsongen den 28 juni och pågår till den 31 december.