Museet

Museets samlingar och utställningar

Permanenta basutställningar:

I lejerummet
 • Bredarörsgården – Det fattiga lantbruket och livet på lejet
 • Hantverkshuset – Anton Nilssons skomakeri
 • Kiviksrummet – Kivik från forntid till nutid
I fiske- och sjöfartsrummet
 • Från fattigdom till rikedom
 • Livet ombord
 • Farorna på sjön
 • De som lyckades
I skolrummet
 • Ögonblicksbild från en skolsal vid 1800-talets slut
 • Träslöjd i skolan
 • Föreningslivet på Kivik
 • Öppet magasin – besökaren är välkommen att se våra öppna samlingar
I beredskapsrummet
 • Beredskap genom tiderna
 • Kiviks Bio – En av världens äldsta landsortsbiografer
 • Brandförsvar genom tiderna

Tillfällig utställning 2020:

Kiviks Museum 130 år!

Jubileumsutställning om Kiviks Museums historia från grundandet 1890 till dagens internationella forskningssamarbeten.

Utställningsperiod: Utställningen invigs på Internationella Museidagen den 15 maj och pågår till den 31 december.