Museet

Museets samlingar och utställningar

Permanenta basutställningar:

I lejerummet
 • Bredarörsgården – Det fattiga lantbruket och livet på lejet
 • Hantverkshuset – Anton Nilssons skomakeri
 • Kiviksrummet – Kivik från forntid till nutid
I fiske- och sjöfartsrummet
 • Från fattigdom till rikedom
 • Livet ombord
 • Farorna på sjön
 • De som lyckades
I skolrummet
 • Ögonblicksbild från en skolsal vid 1800-talets slut
 • Träslöjd i skolan
 • Föreningslivet på Kivik
 • Öppet magasin – besökaren är välkommen att se våra öppna samlingar
I beredskapsrummet
 • Beredskap genom tiderna
 • Kiviks Bio – Sveriges äldsta landsortsbiograf
 • Brandförsvar genom tiderna

Tillfälliga utställningar 2019:

1919 – Versaillesfreden. Världskriget som inte tog slut.

Minnesutställning om Första Världskriget. På Kiviks Museum pågår under hela perioden 2014-2019 ett stort, internationellt utställningsprojekt om Första världskriget med anledning av hundraårsminnet. Utställningen på museet skildrar vad som hände i Europa, Sverige och lokalt på Österlen. Det blir dessutom föreläsningar, vandringsutställningar, temadagar, boksläpp, skrivarkurser och mycket annat under de kommande åren. Utställning och föreläsningar 2019 handlar om den förödande Versaillesfreden 1919, en fred som skulle prägla hela 1900-talet!

Utställningsperiod: Utställningen invigs på Internationella Museidagen den 15 maj och pågår till den 31 december. Projektet är ett samarbete med Imperial War Museums i London.

1919 – Sverige och Versaillesfreden

Minnesutställning om Första Världskriget. På Kiviks Museum pågår under hela perioden 2014-2019 ett stort, internationellt utställningsprojekt om Första världskriget med anledning av hundraårsminnet. Utställningen skildrar vad som hände i Sverige 1919 efter två år av uppror, umbäranden och ett Europa i kaos.

Utställningsperiod: Utställningen invigs på Internationella Museidagen den 15 maj och pågår till den 31 december. Projektet är ett samarbete med Imperial War Museums i London.

Rädda Hanöbukten!

En utställning om läget i Hanöbukten.

Utställningsperiod: Utställningen invigs den 1 juli och pågår till den 31 december. Ett samarbete med World Maritime University, Malmö, och Samverkan för Hanöbukten.

Arkeologisk utgrävning inför gång-cykelstigen mellan Ravlunda och Kivik

I utställningen berättar vi genom fynd, bilder, film och beskrivningar om de fantastiska upptäckterna som gjordes under de arkeologiska undersökningarna längs med den blivande gång-cykelstigen mellan Ravlunda och Kivik. Spännande upptäckter om Kiviksbygdens historia utlovas!

Utställningsperiod: Utställningen invigs på Arkeologidagen den 25 augusti och pågår till den 31 december. Ett samarbete med arkeolog Lars Jönsson, Österlenarkeologi och Lunds Universitets Historiska Museum.