Ensamma i lokalsamhället

Ensamma i lokalsamhället

Kiviks Museum startade 2019 ett arbete för att nå målgruppen ensamma äldre i lokalsamhället. Målgruppen är viktig, dels för att museer har ett uppdrag att nå ut till alla människor, dels för att forskning visar att ensamhet har samma riskfaktorer för försämrad hälsa som exempelvis rökning och stillasittande. Allt fler blir allt äldre och många upplever ökad isolering och ensamhet. I Kiviks Museums värdegrund och verksamhetsmål ligger att arbeta för att nå alla målgrupper på olika sätt och efter målgruppernas varierande förutsättningar och möjligheter att komma till oss.

Museer är enligt ICOMs definition en viktig mötesplats för alla, oavsett ålder, etnicitet, kön, förkunskaper, funktionsvariationer. Kiviks Museum arbetar enligt ICOMs värdegrund och vill därför möta alla målgrupper. Om inte alla kan komma till museerna, måste museerna på olika sätt försöka nå målgrupperna. Här tar vi ett aktivt ansvar för att nå ut och hjälpa till med kunskapsspridning, information och insatser för att nå ensamma personer, oavsett om de bor kvar i hemmet eller på service- och äldreboenden. Under 2020 och 2021 påverkades arbetet av pandemilagarna som förhindrade uppsökande verksamheter i synnerhet till äldre personer, vilket naturligtvis ökade isolering och ensamhet.

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Kiviks Café & Bageri återuppstartade projektet som Mötesplats Kivik under 2022 med projektstöd från Socialstyrelsen. Syftet var att skapa en mötesplats, sprida information om vad som händer i lokalsamhällets rika föreningsliv och att hjälpa ensamma personer att bryta sin isolering och ensamhet. Här kan anhöriga och grannar, Väntjänst, Hemtjänst, volontärer och hela civilsamhället bidra, och projektet handlar om att sprida kunskap om hur. Under en period hösten 2022 var även Simrishamns kommun en samverkanspart genom socialförvaltningen.

I projektet hade Kiviks Museum och Vuxenskolan under 2022 genom stödet från Socialstyrelsen en uppsökande verksamhet på äldreboendena i Simrishamns kommun med bland annat ett uppskattat aktivitetsprogram ”Minnen från 1950-, 60- och 70-talen”. Vi arbetade också tillsammans med Tomelilla kommun på Mötesplats Café Kryddan i Tomelilla.

På Mötesplats Kivik vill vi möta dig som upplever ensamhet och som vill söka nya vänner, sociala sammanhang och aktiviteter. Vi kickstartade i januari 2023 med en inspirationsföreläsning om en samverkansmodell från England. Vad kan civilsamhället i form av föreningsliv, företag och privatpersoner göra för att motverka ensamhet hos en allt större målgrupp? Vi informerar om vad som finns i föreningslivet, vem som kan hjälpa dig med olika saker, och vi startar gärna aktiviteter för er som kommer. Är du anhörig, vän eller granne till någon ensam? Hjälp oss att nå personen! Projektet finansierades under våren 2023 av Kiviks Museum och Studieförbundet Vuxenskolan.

Under hösten 2023 beviljades Stiftelsen Kiviks Museum ett verksamhetsbidrag från Socialstyrelsen för att arbeta vidare med Mötesplatsutveckling, målgruppsanpassning och med forskning om hur vi hittar bästa metoder. Inspiration hämtades från andra platser i Sverige och internationellt, där man arbetar med ensamma personer i lokalsamhället. Projektet riktar sig till alla som känner utanförskap och ofrivillig ensamhet, oavsett ålder och funktionsvariationer, i sydöstra Skåne.

Kontakta oss på info@kiviksmuseum.se för mer information om projektet.