Ensamma äldre i lokalsamhället

Ensamma äldre i lokalsamhället

Kiviks Museum har i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Kiviks Café & Bageri och Simrishamns kommun startat Mötesplats Kivik. Syftet är att arbeta med ensamma äldre i lokalsamhället, att skapa en mötesplats, sprida information om vad som händer i lokalsamhällets rika föreningsliv och att hjälpa ensamma personer att bryta sin isolering och ensamhet. Här kan anhöriga och grannar, Väntjänst, Hemtjänst, volontärer och hela civilsamhället bidra, och projektet handlar om att sprida kunskap om hur.

Museer är enligt ICOMs definition en viktig mötesplats för alla, oavsett ålder, etnicitet, kön, förkunskaper, funktionsvariationer. Kiviks Museum arbetar enligt ICOMs värdegrund och vill därför möta alla målgrupper. Om inte alla kan komma till museerna, måste museerna på olika sätt försöka nå målgrupperna. Här tar vi ett aktivt ansvar för att nå ut och hjälpa till med kunskapsspridning, information och insatser för att nå ensamma personer, oavsett om de bor kvar i hemmet eller på service- och äldreboenden. Vi har därför både en uppsökande verksamhet på äldreboendena i Simrishamns kommun med bland annat ett uppskattat aktivitetsprogram ”Minnen från 1950-, 60- och 70-talen” och en fysisk Mötesplats på Kiviks Café som vi bygger upp tillsammans.

I projektet vill vi möta dig som är 65+ och som vill söka nya vänner, sociala sammanhang och aktiviteter. Vi informerar om vad som finns i föreningslivet, vem som kan hjälpa dig med olika saker, och vi startar gärna aktiviteter för er som kommer. Är du anhörig, vän eller granne till någon ensam? Hjälp oss att nå personen!

Projektet finansieras av Kiviks Museum, Studieförbundet Vuxenskolan, Socialstyrelsen och Simrishamns kommun och startade hösten 2022. I kommande projektansökningar vill vi arbeta vidare med Mötesplatsutveckling och målgruppsanpassning och med forskning om hur vi hittar bästa metoder. Inspiration hämtas från andra platser i Sverige och internationellt, där man arbetar med ensamma äldre i lokalsamhället.

Vi träffas måndagar, jämna veckor, kl. 14-16 över en fika på Kiviks Café. Välkomna!