Geohjälte

Geohjältar på Kivik

Projekt Miniambassadörer för Geokulturarvet, eller ”Geohjälte”, är ett utomhuspedagogiskt projekt för barn som drivs av Kiviks Museum i samarbete med GeoForum Skåne. Lokala naturresurser har historiskt format all samhällsutveckling och kulturarv, och vi vill synliggöra för skolbarn i mellanstadieålder hur sambandet mellan geologiska förutsättningar och kulturarv ser ut. Genom att förstå historiska samband kan nästa generation bidra till att kloka, hållbara beslut fattas kring hur jordens resurser bäst används nu och framöver.

I projektet flyttas klassrummet ut i naturen. Att uppleva natur och kulturarv och att bygga en egen relation till landskapet, ger förståelse och insiktsfulla kunskaper om människans roll i att vårda och bevara naturen och dess värden inför framtiden.

I juli 2020 genomfördes en första pilotomgång, där vi under Vattenhelgen på Kivik hade en temaeftermiddag för turistande barn på Kivik. I odlingarna på Karakås vid Kiviks Musteri fick en första grupp barn prova på lärandekonceptet och förstå mer om hållbara resurser, geologiska tidslinjer och lokala förutsättningar för naturresurser.

I september 2020 genomfördes det stora projektet i samarbete med Piratenskolans fritidsbarn, som på samma sätt ute på Karakås fick lära sig mer om den geologiska tidslinjen, de lokala naturresursernas förutsättningar baserat på hundratals miljoner år av utveckling, hållbar resursanvändning, vatten och lokalhistoria med frukten i centrum. Barnen deltog i utbildningen och fick efteråt genomföra ett kunskapstest för att få diplom och tröjor som ”Geohjältar”. Alla barnen och fritidspersonalen var mycket nöjda med dagen.

I november 2020 hålls en öppen föreläsning om projektet, där Kiviks Museum och GeoForum Skåne berättar om slutsatserna och hur projektet kommer att fortleva. Syftet är att konceptet ska kvalitetssäkras och bli en utomhuspedagogisk metod som kan spridas till även andra platser. Både skolklasser och vuxna kan med fördel delta i utbildningen, som kan anpassas efter ålder och målgrupp.

Ett utbyte med aktörer i Västergötland finns också, genom inspiration och samverkan med Platåbergens Geopark och arbetet med miniambassadörer i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle samt med KASTiS projektet vid Högskolan i Skövde.

Projektet finansieras under 2020 av Kiviks Museum, GeoForum Skåne och Riksantikvarieämbetet.