Barnens Kulturverkstad

Barnens Kulturverkstad

Barnens Kulturverkstad är en del av Barnens Museum på Kiviks Museum. Kulturverkstaden testades som ett pilotprojekt under Glada Barn på Kivik sommaren 2022, och hade sin fullvärdiga premiär på Skördemarknaden i Kiviks hamn i september 2022. Projektet blev en stor succé!

Syftet med Barnens Kulturverkstad är att i samarbete med olika kulturaktörer successivt bygga en pedagogisk, öppen, nyfiken, tillgänglig, kreativ och tillåtande skaparverkstad kring kultur för barn upp till 12 år. Verkstaden ska inkludera alla barn och allt slags skapande för att utveckla barns naturliga kreativitet, nyfikenhet och fantasi. Det är alltså barnen själva som utvecklar sin egen verkstad med kultur i olika former, såsom musik, dans, teater, måleri, skulptur, skrivande, etc.

Stiftelsen Kiviks Museum har utvecklat ett centrum för applicerad kulturarvsforskning med den experimentella metoden som bas. Barnens Kulturverkstad är en naturlig del i detta arbete och både metoder och skapande arbetssätt ska ständigt utvecklas för att nå så många barn som möjligt.

Barnens Kulturverkstad ska utveckla ett kreativt forskarlabb kring natur, kultur och hållbarhetsfrågor och arbetet ska kopplas till Kiviks Museums nationella och internationella nätverk av forskare, pedagoger och kulturarbetare för att bidra till kunskapsdelning och utbyten. Kiviks Museum samarbetar aktivt med kulturarvsaktörer och forskare i 30 länder över hela världen, samarbeten som Barnens Museum kan ta del av i internationella utbyten.

Under 2023 finansierades arbetet av Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv med projektstöd från Stiftelsen Lars Hiertas Minne och från Kulturkapillärerna.

Under 2024 finansieras arbetet av Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv med projektstöd från Stiftelsen Lars Hiertas Minne.

Vill du lämna ett bidrag till Barnens Kulturverkstad och Barnens Museum på Kivik, tar vi emot gåvor på Swish 123 394 90 05 och bankgiro 5638-1957. Ange Barnens Kulturverkstad som meddelande. Vi gör en sponsortavla i museientrén, där alla bidrag nämns – vill du vara anonym går det förstås också bra. Behöver du intyg till revisorer eller en sponsortavla för dina kunder? Hör av dig till oss!