Barnens Kulturverkstad

Barnens Kulturverkstad

Barnens Kulturverkstad på Kiviks Museum testades som ett pilotprojekt under Glada Barn på Kivik sommaren 2022, och hade sin fullvärdiga premiär på Skördemarknaden i Kiviks hamn i september 2022. Projektet blev en stor succé!

Syftet med Barnens Kulturverkstad är att i samarbete med bland annat bildkonstnär Magnus Dahlqvist, skrivpedagog Katarina Litzberg och andra kulturaktörer successivt bygga en pedagogisk, öppen, nyfiken, tillgänglig, kreativ och tillåtande skaparverkstad kring kultur för barn upp till 12 år. Verkstaden ska inkludera alla barn och allt slags skapande för att utveckla barns naturliga kreativitet, nyfikenhet och fantasi. Det är alltså barnen själva som utvecklar sin egen verkstad.

Stiftelsen Kiviks Museum har utvecklat ett centrum för applicerad kulturarvsforskning med den experimentella metoden som bas. Barnens Kulturverkstad är en naturlig del i detta arbete och både metoder och skapande arbetssätt ska ständigt utvecklas för att nå så många barn som möjligt.

Barnens Kulturverkstad ska utveckla ett kreativt forskarlabb kring natur, kultur och hållbarhetsfrågor och arbetet ska kopplas till Kiviks Museums nationella och internationella nätverk av forskare, pedagoger och kulturarbetare för att bidra till kunskapsdelning och utbyten.

Under 2022 finansierades arbetet av Kiviks Museum, och vi söker utvecklingsanslag för att vidareutveckla metoder och skapande under kommande år.

På premiären i september 2022 skapade ett hundratal barn och vuxna tillsammans en tavla. Tavlan, som är 70×100 cm, ställdes ut på Buhres Fisk på Kivik. Tavlan såldes för 1200 kr, pengar som går oavkortat till arbetet med att utveckla Barnens Kulturverkstad på Kiviks Museum för så många barn som möjligt.