Europe at Work

Europe at Work.

 

Kiviks Museum, Europeana och Riksantikvarieämbetet bjuder i samarbete med SPF Kivik in till Europe at Work!

Projektet handlar om intervjuer och dokumentation av arbete och arbetsliv. Du som vill berätta om ditt eller ditt släkts arbetsliv bjuds in att delta i projektet, som är ett samarbete med kulturarvsinstitutioner över hela Europa och som syftar till att ge en beskrivning av arbetsminnen från 1900-talet. Du är fri att berätta om själva yrket som sådant, eller om personliga upplevelser från arbetslivet. Alla som deltar ska ha med sig ett föremål eller en bild, som på något sätt representerar ditt eller din släkts yrkesliv. Föremålet/bilden kommer vi att fotografera. Intervjun och bilden kommer att bli en del av ett europeiskt insamlingsarbete, och kräver alltså ditt medgivande att den blir offentlig. Varje intervju tar c:a 45 minuter inklusive fotografering av föremålet/bilden. Du behöver inte vara med på bild, om du inte vill. Intervjuerna genomförs enskilt och inte i grupp. Vi bjuder på fika som tack för din insats.

Här kan du läsa mer om Europe at Work: bit.ly/europeatwork.

Kiviks Museum var det första museet i Sverige som deltog i detta europeiska samarbete. Projektet startade lördagen den 7 december 2019 och pågår fortfarande – fritt att medverka när som helst! Anmälan till info@kiviksmuseum.se

De första insamlade arbetsminnena är nu en del av den europeiska, digitaliserade databasen. Ta del av berättelserna här.

Alla är välkomna!