Om sponsring

Ideella föreningen

Vill Du sponsra föreningens ideella verksamhet som privatperson eller företagare – kontakta oss gärna! Vi har avtal med många olika företag, både lokala och nationella.

All sponsring sker givetvis med de lagar och förbehåll som gäller för Museer, där vi följer ICOM:s etiska riktlinjer, liksom Vetenskapsrådets forskningsetik.

En sponsring får till exempel inte innehålla krav på museets inriktning, utformning eller verksamhetsgenomförande. Sponsring kan bestå av ekonomiska bidrag, subventionerade priser eller avtalade rabatter på våra inköp, spridande och tillgängliggörande av kommunikation kring Museets verksamhet eller annat.

Verksamhetsbidrag som inte inverkar på våra etiska förbehåll kan lämnas till vårt bankgiro 5638-1957.

Etiska sponsoravtal med föreningen finns idag med

Artes Liberales AB

Café Sågmöllan

Engelholmsglass

Handelsbanken Simrishamn

ICA Supermarket Kivik

Kiviks Musteri AB

Lundbergs El på Kivik

Sten K Johnssons Stiftelse

Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv

Vill du lämna ett ekonomiskt bidrag till Stiftelsen för forskning och dokumentation kring Kiviksbygden, eller för framtida vård och underhåll av våra samlingar, måste även detta bidrag ske i enlighet med ICOM:s etiska riktlinjer, liksom Vetenskapsrådets forskningsetik.

Stiftelsens forskningsändamål består framför allt av arkeologiska (inklusive marinarkeologiska), etnologiska, historiska och kulturgeografiska projekt som äger rum inom Ravlunda, Vitaby och Södra Mellby socknar. Vi gör både egna forskningsuppdrag och samarbetar med arkeologer, historiker, museer, arkiv, universitet och andra organisationer i Sverige och i stora delar av Europa.

Kontakta museichef Dafvid Hermansson på stiftelsen@kiviksmuseum.se för mer information om bidrag till stiftelsens forskningsändamål. Forsknings-, dokumentations- eller frivilliga gåvor till Stiftelsens arbete kan lämnas på bankgiro: 5730-9718.