Om sponsring

Vill Du sponsra vår verksamhet som privatperson eller företagare – kontakta oss gärna! Vi har avtal med många olika företag, både lokala och nationella.

All sponsring från företag sker givetvis med de lagar och förbehåll som gäller för Museer, där vi följer ICOM:s etiska riktlinjer, liksom Vetenskapsrådets forskningsetik.

En sponsring får normalt sett till exempel inte innehålla krav på museets inriktning, utformning eller verksamhetsgenomförande. Sponsring kan bestå av ekonomiska bidrag, subventionerade priser eller avtalade rabatter, spridande och tillgängliggörande av kommunikation kring Museets verksamhet eller annat.

Verksamhetsbidrag som inte inverkar på våra etiska förbehåll kan lämnas till vårt bankgiro 5638-1957.

Etiska sponsoravtal finns idag med

Artes Liberales AB

Café Bar

Café Sågmöllan

Engelholmsglass

Handelsbanken Simrishamn

ICA Supermarket Kivik

Kiviks Musteri AB

Lundbergs El på Kivik

Sten K Johnssons Stiftelse