Om medlemskap i föreningen

Bli stödmedlem i ideella föreningen Museum & Arkiv på Kivik!

Medlemsavgiften är blygsamma 100 kr/hushåll och år. Glöm inte att ange namn och adress på inbetalningskortet och gärna e-post, så att Du kan få kontinuerlig information!
Alla som tecknar medlemskap får rabatterad entré på våra föreläsningar, en medlemsgåva och deltar dessutom i medlemslotteriet med attraktiva vinster som böcker, fritt medlemskap det kommande året och fritt inträde på två valfria föreläsningar under kommande år. Dragning sker i samband med Kivik Lyser i november varje år. Betala in din medlemsavgift till Museets bankgiro 5638-1957.