Om museet

Kiviks Museum är Österlens äldsta hembygdsmuseum, grundat av Ola Cappelin redan omkring år 1890. Sedan 1955 finns vi i källaren på Kiviks skola, som en överenskommelse mellan dåvarande Kiviks kommun och Kiviks Musei- och Hembygdsförening. Föreningen är helt ideell, men arbetar professionellt och vetenskapligt enligt internationell museipraxis, som fastställs av ICOM. Det betyder att vi bland annat följer internationella riktliner om etik kring utställningar och insamlingsarbete. Vi följer också svensk arkivlagstiftning och har ordnat vårt arkiv enligt Svenska Allmänna Arkivschemat. Kiviks Museum är medlem i ArbetSam, Sveriges största museiorganisation och deltar i kurser, utbildningar och samverkansmöten för att utveckla vår kompetens och samarbete med andra museer i Sverige och internationellt. Kiviks Museum är också medlem i Ålakustens Kulturarvsförening, eftersom ålfisket längs Ålakusten i Hanöbukten (sträckan från Åhus till Stenshuvud) blivit ett nationellt kulturarv. Ålakustens Kulturarvsförening verkar bland annat för att detta ska föras upp på UNESCO:s globala lista över immateriella kulturarv. På Kiviks Museum beskriver vi det historiska ålafisket längs Kivikskusten i våra utställningar och i ålavandringar, och är med i att bevara även det levande kulturarvet.

Om Museets café
På Kiviks Museum kan du koppla av med en god kopp kaffe från Café Bar, världens godaste glass från Engelholmsglass, kalla drycker från Kiviks Musteri och underbara, hembakade kanelbullar och kakor från intilliggande Café Sågmöllan.

Om medlemskap i föreningen

Bli stödmedlem i ideella föreningen Museum & Arkiv på Kivik!
Medlemsavgiften är blygsamma 100 kr/hushåll och år. Glöm inte att ange namn och adress på inbetalningskortet och gärna e-post, så att Du kan få kontinuerlig information!
Alla som tecknar medlemskap får rabatterad entré på våra föreläsningar, en medlemsgåva och deltar dessutom i medlemslotteriet med attraktiva vinster som böcker, fritt medlemskap det kommande året och fritt inträde på föreläsningar. Dragning sker i samband med Österlen-Kivik Lyser i oktober/november varje år.

Om dina medlemsuppgifter och GDPR

Styrelsen för Museum & Arkiv på Kivik är ansvarig för att medlemsuppgifter hanteras och förvaras på ett tryggt sätt, såväl manuellt som digitalt. Manuella medlemsregister förs endast internt för styrelsens räkning och sparas i föreningens arkiv. Digitala medlemsregister hanteras endast på mailserver av ordförande och kassör, varvid krävs att antivirusprogram och brandvägg, m.fl. tekniska lösningar är uppdaterade. De manuella registren används bara för utskick av föreningens medlemsgåvor och föreningspost och lämnas inte ut till tredje part. De digitala registren används bara för utskick av kallelser, nyhetsbrev och föreningsmeddelanden och lämnas inte ut till tredje part.
Medlemsuppgifter består av endast två (2) eller tre (3) uppgifter om medlemmen: (1) namn, (2) postadress och i förekommande fall (3) mailadress. Inga övriga uppgifter registreras eller sparas om medlemmen i fråga, och föreningen för inga övriga register. Medlem anses ge sitt samtycke (laglig grund) till registreringen av kontaktuppgifterna i samband med registrering och inbetalning av medlemsavgift. Medlem får vid registreringstillfället information om på vilket sätt uppgifterna används och att medlemmen kommer att få ett nyhetsbrev på mail varje månad. Medlem kan när som helst säga upp sitt medlemskap och/eller begära att uppgift tas bort eller avsäga sig nyhetsbrev (mail). I samband med detta tas medlemsuppgiften omgående bort ur registret. För detta ansvarar styrelsen. Medlem som inte betalar och förnyar sin avgift i föreskriven tid, och som inte heller svarar på utskick och påminnelser, anses ha begärt utträde ur föreningen och tas bort ur register, utskick och nyhetsbrev (mail) senast året efter senaste inbetalning av medlemsavgift eller att annan kontakt med medlemmen har ägt rum. För ständiga medlemmar gäller inte regeln om att avgift ska erläggas. Medlem äger rätt att få veta vilka uppgifter som sparas och att få ta del av uppgift om sig själv. Medlem måste meddela om uppgift (namn, adress, mailadress) inte stämmer, varvid föreningens styrelse ansvarar för att rättelse sker omgående.

Om samverkan med oss
Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och skapar gärna kurser, studiecirklar och inspirationstillfällen både för dig som är medlem i föreningen och för dig som besöker denna historiska plats. Välkommen att höra av dig om allt från en idé till färdiga förslag!

Om sponsring

Vill Du sponsra vår verksamhet som privatperson eller företagare – kontakta oss gärna! Vi har avtal med många olika företag (se nedan). All sponsring sker givetvis med våra museietiska förbehåll.

Du kan även lämna ett bidrag direkt på föreningens bankgirokonto: 5638-1957.

Vill du skänka föremål, arkiv och bilder?

Kiviks Museum tar gärna emot arkiv och bilder från föreningar, företag och privatpersoner. Föremål tar vi emot i mån av plats. Både föremål och arkiv ska ha tydlig anknytning till Kiviksbygden, dvs. Kivik, Södra Mellby, Ravlunda, Vitaby och Vitemölla. Föreningen tar inte emot depositioner.

Kontakta oss

Kontakta oss på: info@kiviksmuseum.se