Rädda Hanöbukten!

Rädda Hanöbukten!

Sedan 2012 pågår ett aktivt arbete på Kivik med omnejd för att rädda Hanöbukten och Östersjön för framtiden. Östersjön är redan ett av världens mest förorenade hav och andra växande problem är utfiskning i kombination med allt för stor population av predatorer som säl och skarv, spökgarn och plast, inklusive mikroplaster och mjukgörare från smink, tandkräm och andra produkter. Fisket, däribland det kulturhistoriska ålfisket, är starkt hotat.

År 2016 tog Kiviks Museum initiativ till ett större samarbete och bjöd in olika aktörer på och runt Kivik för att fortsätta det arbete som påbörjades 2012 och utöka det med fler aktörer. Tillsammans med World Maritime University, ett FN-baserat universitet i Malmö, har vi tagit ledartröjan för att arbeta för ett renare vatten. Vi samlar varje år till stora, öppna informationsmöten där vi informerar allmänheten om vad som händer kring Hanöbukten. Vi gör utställningar på museet, vi samlar in observationer från allmänheten till forskarna och vi kommunicerar information till allmänheten från forskare och myndigheter.

I januari 2018 beviljade Sparbanksstiftelsen 1826 ett anslag om 786 000 kronor till Kiviks Museum, fördelat på ett och ett halvt år, där 500 000 kronor ska användas under 2018 för att bygga upp en samarbetsplattform, ett nätverk, mellan kustinvånare, företag, föreningar och institutioner som vill arbeta för ett renare vatten. Genom detta anslag har vi kunnat anställa en projektsamordnare, som åker runt i kustsamhällena för att samla information och etablera samverkan mellan kustbyarna i det gemensamma arbetet.

I samarbete med WMU har vi besökt Canada under våren 2018 för att få inspiration från deras arbete med ACAP-modellen, ett framgångsrikt vattenreningsprojekt i östra Canada som har pågått sedan 1990-talet. Under hösten 2018 pågår arbetet med att skapa finansieringsmöjligheter för ett internationellt, brett samarbete med Canada och andra kustregioner med vattenproblematik. Detta är ett globalt problem.

Läs mer om hela Samverkan för Hanöbukten på Facebook och på hemsidan.

Till 2019 planeras nya utställningar om läget i Hanöbukten och en bok om projektet.

Här kan du se Kiviks Museums utställningar om problemen, men också möjligheterna, kring Hanöbukten:

2017 – Hanöbukten, cocktaileffekterna

2017 – Hanöbuktens lokala hjältar

2017 – Tidslinje, Hanöbukten

2018 – En cirkulär ekonomi för Hanöbuktens framtid

2018 – Lokala företag som börjat arbeta för ett renare vatten

Ett samarbete mellan Kiviks Museum och: