Ålakustens kulturarv

Den historiska ”Ålakusten” – kuststräckan mellan Åhus och Stenshuvud – var ett av de viktigaste ålafiskeområdena i Sverige med över etthundra ålabodar under sin storhetstid. Idag återstår 67 av dessa, varav ett tiotal har ett aktivt ålafiske. Det finns också … Fortsätt läsa Ålakustens kulturarv