Om sponsring

Vill Du sponsra vår verksamhet som privatperson eller företagare – kontakta oss gärna! Vi har avtal med många olika företag, både lokala och nationella.

All sponsring från företag sker givetvis med de lagar och förbehåll som gäller för Museer, där vi följer ICOM:s etiska riktlinjer, liksom HSFR:s forskningsetik.

Verksamhetsbidrag som inte inverkar på våra etiska förbehåll kan lämnas till vårt bankgiro 5638-1957.