Museet

Museets samlingar och utställningar

Permanenta basutställningar:

I lejerummet
 • Bredarörsgården – Det fattiga lantbruket och livet på lejet
 • Hantverkshuset – Anton Nilssons skomakeri
 • Kiviksrummet – Kivik från forntid till nutid
I fiske- och sjöfartsrummet
 • Från fattigdom till rikedom
 • Livet ombord
 • Farorna på sjön
 • De som lyckades
I skolrummet
 • Ögonblicksbild från en skolsal vid 1800-talets slut
 • Träslöjd i skolan
 • Föreningslivet på Kivik
 • Öppet magasin – besökaren är välkommen att se våra öppna samlingar
I beredskapsrummet
 • Beredskap genom tiderna
 • Kiviks Bio – Sveriges äldsta landsortsbiograf
 • Brandförsvar genom tiderna

Tillfälliga utställningar 2018:

Ola Cappelin – 150 år!

Kiviks Museums grundare. Minnesutställning som uppmärksammar Ola Cappelin och att det nu är 150 år sedan han föddes och 70 år sedan han dog. Utställningen berättar om Ola Cappelins uppväxt på Kivik som östapåg, hans studier i Lund och arbete framför allt som en av Sveriges första hembygds- och dialektforskare. Ola Cappelins insatser står sig mycket väl inom hembygdsforskningen än idag. Dessutom grundade Ola Cappeln Kiviks Museum år 1890 och var med om att bilda både Kiviks Hembygds- och Museiförening och Albo Härads Hembygdsförening innan han dog.

Utställningsperiod: Utställningen invigs på Internationella Berättardagen den 20 mars och pågår till den 31 december.

1918 – Kraftmätningarna. Världskrigets sista år

Minnesutställning om Första Världskriget. På Kiviks Museum pågår under hela perioden 2014-2019 ett stort, internationellt utställningsprojekt om Första världskriget med anledning av hundraårsminnet. Utställningen på museet skildrar vad som hände i Europa, Sverige och lokalt på Österlen. Det blir dessutom föreläsningar, vandringsutställningar, temadagar, boksläpp, skrivarkurser och mycket annat under de kommande åren. Utställningen 2018 handlar om ödesåret 1918, de sista kraftmätningarna och vapenstilleståndet som skulle prägla hela 1900-talet!

Utställningsperiod: Utställningen invigs på Internationella Museidagen den 16 maj och pågår till den 31 december. Projektet är ett samarbete med Imperial War Museums i London.

1918 – Sverige och kriget

Minnesutställning om Första Världskriget. På Kiviks Museum pågår under hela perioden 2014-2019 ett stort, internationellt utställningsprojekt om Första världskriget med anledning av hundraårsminnet. Utställningen skildrar vad som hände i Sverige 1918 med ett land i hungersnöd, uppror och vid randen av både krig och inbördeskrig.

Utställningsperiod: Utställningen invigs på Internationella Museidagen den 16 maj och pågår till den 31 december. Projektet är ett samarbete med Imperial War Museums i London.

Rädda Hanöbukten

En utställning om läget i Hanöbukten. Årets utställning fokuserar på cirkulär ekonomi och hur detta måste bli en del av lösningen för våra vattennära regioner. Utställningen består av intervjuer, information om cirkulär ekonomi, filmer och inspirationsmaterial. Dessutom finns information om Samverkan för Hanöbuktens resa till Canada i maj 2018 och olika intervjuer med företag som vill börja processen med att ställa om till en cirkulär Hanöbuktsregion. En inspirationsutställning om vad som görs och kan göras och vad forskningsläget säger om hur vi måste arbeta tillsammans för att förbättra vår vattenmiljö.

Utställningsperiod: Utställningen invigs den 1 juli och pågår till den 31 december. Ett samarbete med World Maritime University, Malmö, och Samverkan för Hanöbukten.